Krajowy program przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Materiały związane z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

 

Województwo lubuskie:

- Ośrodki Pomocy Społecznej

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Pomoc dla osób dotknietych przemocą

- Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego

- Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych - baza danych 2017r.

- Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy e rodzinie - 2017r.

- Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa

- Wyszukiwarka Organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa lubuskiego

- Wykaz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego

 

Województwo zachodniopomorskie:

- Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (plik PDF)

- Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim (plik PDF)

- Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (plik PDF)

- Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (plik PDF)

- Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia (plik PDF)

- Wykaz przewodniczących gminnych zaspołów interdyscyplinarnych (plik PDF)

 

Materiały związane z bezpłatną konferencją "Mediacja. Rozmowa. Zrozumienie. Rozwiązanie"

Informacja dotycząca konferencji - Mediacja. Rozmowa. Zrozumienie. Rozwiązanie. (plik PDF)

Rejestr zmian dla: Krajowy program przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-21
Publikacja w dniu:
2017-07-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-21
Publikacja w dniu:
2017-07-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d