Portal informacyjny

Zarządzeniem nr 15/15 Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 września 2015r. uruchomiono internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich.

 

Linki dotyczące Portalu Informacyjnego:

Zarządzenie o utworzeniu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich (PDF)

Instrukcja Obsługi Portalu Informacyjnego dla użytkownika zewnętrznego

Link do Portalu Informacyjnego