Sprawozdania statystyczne za 2021 rok

Sprawozdania za I półrocze 2021r.

S01R20212 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (plik PDF)
S00WS01R20212 - Etatyzacja
S05R20212 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (plik PDF)
S00WS05R20212 - Etatyzacja
S06R20212 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (plik PDF)
S07R20212 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (plik PDF)
S10R20212 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (plik PDF)
S16R20212 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich (plik PDF)
S00WS16R20212 - Etatyzacja
S20K20212 - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (plik PDF)
S00WS20K20212 - Etatyzacja
S23K20212 - Sprawozdanie z czynności komornika (plik PDF)
S40R20212 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (plik PDF)

 

Sprawozdania za 2021r.

S01R20214 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (plik PDF)
S00WS01R20214 - Etatyzacja
S05R20214 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (plik PDF)
S00WS05R20214 - Etatyzacja
S06R20214 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (plik PDF)
S07R20214 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (plik PDF)
S10R20214 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (plik PDF)
S16R20214 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich (plik PDF)
S00WS16R20214 - Etatyzacja
S20K20214 - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (plik PDF)
S00WS20K20214 - Etatyzacja
S23K20214 - Sprawozdanie z czynności komornika (plik PDF)
S40R20214 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (plik PDF)

Rejestr zmian dla: Sprawozdania statystyczne za 2021 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-20 13:53:53
Publikacja w dniu:
2022-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-20 12:10:53
Publikacja w dniu:
2022-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:56:34
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:48:25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:28:26
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:26:39
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:19:41
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:20:51
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:19:41
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-01 14:33:55
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 11:25:19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 10:53:12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 10:52:43
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 10:53:35
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 10:54:08
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 10:56:44
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-11 11:05:05
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj