Biuro Obsługi Interesantów


Katarzyna Płotecka
(95) 7632 155
(95) 7630 976

pokój 5

Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku:
poniedziałki od 8:00 do 17:45,
pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 15:00.

Dane adresowe:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
ulica: Rynek 2-3
66-500 Strzelce Krajeńskie

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji o aktualnym stanie sprawy, która toczy się w Sądzie, wymaganiach dotyczących wszelkich pism kierowanych do Sądu oraz wysokości opłat.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych, ustawie o ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawienia, argumentowania i dochodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.


Czytelnia udostępnia akta dla spraw prowadzonych przez wydziały:

- I Wydział Cywilny,
- II Wydział Karny,
- III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

W celu uniknięcia oczekiwania na zapoznanie się z aktami zalecane jest zamawiania akt sądowych drogą elektroniczną informacja@strzelce-kraj.sr.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (95) 7632 155 lub (95) 7630 930.
W celu zapoznania się z aktami Wydziału Ksiąg Wieczystych termin wglądu należy ustalić z Biurem Podawczym Ksiąg Wieczystych – nr tel. (95) 7630 936.
W celu przyspieszenia obsługi, interesanci powinni w mailu lub telefonicznie podać następujące dane:

- sygnatura akt,
- nazwę/imię i nazwisko stron/uczestników biorących udział w sprawie,
- status w sprawie osoby zamawiającej akta (pozwany, obwiniony, wnioskodawca, itd.),
- proponowany termin przeglądania akt,
- numer kontaktowy osoby zamawiającej akta.

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów informują poszczególne wydziały o zamówionych na dany dzień aktach. Pracownicy wydziałów dostarczają akta do BOI, a następnie odbierają je po upływie czasu wyznaczonego na zapoznanie się z nimi.

Uwaga!
Akta dostępne są do przeglądania najwcześniej na kolejny dzień roboczy następujący po dniu po dniu, w którym dokonywane jest zamówienie.

Przed udostępnieniem akt korzystający z czytelni ma obowiązek okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-19 13:52:58
Publikacja w dniu:
2023-01-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 11:05:39
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-28 14:50:35
Publikacja w dniu:
2022-10-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-28 14:49:57
Publikacja w dniu:
2022-10-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-28 14:49:29
Publikacja w dniu:
2022-10-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-28 14:36:49
Publikacja w dniu:
2022-10-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-06 14:58:21
Publikacja w dniu:
2021-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-28 10:18:45
Publikacja w dniu:
2021-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-08 14:12:49
Publikacja w dniu:
2021-01-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-14 08:51:36
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Zmiany:
Podejrzyj