Sprawozdania statystyczne za 2019 rok

Sprawozdania za I półrocze 2019r.

S01R20192 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (plik PDF)
S00WS01R20192 - Etatyzacja
S05R20192 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (plik PDF)
S00WS05R20192 - Etatyzacja
S06R20192 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (plik PDF)
S07R20192 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (plik PDF)
S10R20192 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (plik PDF)
S16R20192 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich (plik PDF)
S00WS16R20192 - Etatyzacja
S20K20192 - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (plik PDF)
S23K20192 - Sprawozdanie z czynności komornika (plik PDF)
S00WS20K20192 - Etatyzacja
S40R20192 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (plik PDF)

 

Sprawozdania za 2019r.

S01R20194 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (plik PDF)
S00WS01R20194 - Etatyzacja
S05R20194 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (plik PDF)
S00WS05R20192 - Etatyzacja
S06R20194 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej (plik PDF)
S07R20194 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (plik PDF)
S10R20194 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej (plik PDF)
S16R20194 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich (plik PDF)
S00WS16R20192 - Etatyzacja
S20K20194 - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (plik PDF)
S00WS20K20192 - Etatyzacja
S23K20194 - Sprawozdanie z czynności komornika (plik PDF)
S40R20194 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (plik PDF)

Rejestr zmian dla: Sprawozdania statystyczne za 2019 rok

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:56:16
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:27:48
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:24:32
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:24:58
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:24:32
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:24:11
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 08:24:01
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-01 14:28:24
Publikacja w dniu:
2020-10-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-01 14:06:01
Publikacja w dniu:
2020-10-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d