Dyrektor Sądu

Dyrektor
Wojciech Szczęch
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I-go 33
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 725 67 05
(95) 725 67 32

pok. 305

Na podstawie art. 31a § 1ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr.98,poz.1070 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Sądu:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1,
  2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd okręgowy w tym zakresie wobec pracowników sądu okręgowego, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d