Komornicy

Krajowa Rada Komornicza
ul. Szpitalna 4/10
00-031 Warszawa
(22) 827 7113

strona internetowa: www.komornik.pl

Rada Izby Komorniczej
ul. Nieduża 16
71-531 Szczecin

strona internetowa: http://www.izba.szczecinska.komornik.pl/

Kancelarie komornicze

Komornik Sądowy Rewiru I
przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 2A/4,
66-400 Gorzów Wielkopolski
(95) 736 4108, 109

Komornik Sądowy Rewiru II
przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
mgr Dariusz Matoszko
ul. Wełniany Rynek 18 (VI piętro)
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 735 4321
(95) 722 8595

Komornik Sądowy Rewiru III
przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 111
pok. 319, III piętro
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 722 4043

Komornik Sądowy Rewiru IV
przy Sądzie Rejonowym w Gorzowiw Wlkp.
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18/2
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 720 5740, 7350256

Wyszukiwarka kancelarii komorniczej

Rejestr zmian dla: Komornicy